Home » Hanes

Hanes

Petai’r waliau hyn yn gallu siarad, byddai ganddyn nhw straeon difyr i’w hadrodd. Straeon am frwydrau gwaedlyd. Cymeriadau lliwgar. A dathliad diwylliannol hanesyddol.

  •  

   2015

   Castell Aberteifi yn ailagor fel atyniad treftadaeth, bwyty, llety a lleoliad digwyddiadau, ar ôl prosiect adfer gwerth £12m.

  •  

   2011

   Gwaith adfer yn dechrau ar y safle.

  • 2011

   Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan yn cael grantiau hollbwysig gan arianwyr, yn cynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru, i adfer Castell Aberteifi.

  •  

   2001

   Y papur lleol, The Tivy-Side Advertiser, yn dechrau ymgyrch 'Achub y Castell'.

  •  

   2003

   Cyngor Sir Ceredigion yn prynu'r Castell.

  •  

   1984

   Cyhoeddi bod 'Castle Green House' yn anaddas i bobl fyw ynddo. Miss Wood yn symud i mewn i garafán yn y gerddi.

  •  

   1999

   Miss Barbara Wood yn gadael y Castell ac yn symud i gartref nyrsio lleol.

  •  

   1961

   Castell Aberteifi yn dod yn Heneb Restredig a 'Castle Green House' yn dod yn adeilad rhestredig .

  •  

   1976

   Aberteifi yn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol. Barbara Wood yn dechrau derbyn ymwelwyr yn achlysurol am 50c y pen, tan 1990.

  •  

   1941

   Llwyth masnachol olaf yn gadael harbwr Aberteifi.

  •  

   1942

   Aberteifi yn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol.

  •  

   1808

   Adeiladu 'Castle Green House', ei ymestyn yn 1827.

  •  

   1940

   Codi Caer ('Pillbox') y Castell.

  •  

   1644

   Y Seneddwyr yn gosod gwarchae ar y Castell ac yn ei gipio o dan y Cadfridog Laugharne.

  •  

   1645

   Y Brenhinwyr yn gosod gwarchae ar Gastell Aberteifi, gan ddymchwel Pont Aberteifi yn rhannol. Y Brenhinwyr yn cael eu trechu a'r Castell yn cael ei ddinistrio a'i losgi.

  •  

   1501

   Katherine o Aragon yn cael Aberteifi fel rhan o'i gwaddol.

  •  

   1543

   Harri'r VIII yn rhoi ei Siarter olaf i Aberteifi.

  •  

   1469

   Morgan a Henry ap Thomas ap Gruffydd ap Nicholas yn cipio Castell Aberteifi.

  •  

   1485

   Richard Griffith and John Savage meet Henry Tudor at Cardigan Castle, en route to Bosworth.

  •  

   1414

   Richard Griffith a John Savage yn cwrdd â Harri Tudur yng Nghastell Aberteifi, ar y ffordd i Bosworth.

  •  

   1428-29

   29 Gwaith adnewyddu ar raddfa fawr yng Nghastell Aberteifi.

  •  

   1405

   60 o filwyr a 300 o saethyddion yn garsiynu Castell Aberteifi. Cefnogwyr Glyndŵr yn gosod gwarchae arno, ond heb lwyddiant.

  •  

   1406

   Y Tywysog Harri yn cael Castell Aberteifi.

  •  

   1376

   Yn dilyn marwolaeth Edward, y Tywysog Du, mae ei wraidd weddw, y Dywysoges Joan yn cynnal system weinyddol yn Aberteifi sy'n annibynnol ar y Goron. Mae gan y Castell ei drysorlys ei hun.

  •  

   1385

   Y Frenhines Joan yn marw ar y 7fed o Awst.

  •  

   1343

   Castell Aberteifi yn pasio i swyddogion Edward, y Tywysog Du.

  •  

   1349

   Y Pla Du yn cyrraedd Aberteifi a dim ond saith cartref llawn sydd ar ôl yn y dref.

  •  

   1301

   Y Tywysog Edward yn cael Aberteifi.

  •  

   1321

   Cwblhau tyred Castell Aberteifi.

  •  

   1284

   Edward I yn aros yng Nghastell Aberteifi ar 23 Tachwedd.

  •  

   1295

   Brenin Edward I yn aros yng Nghastell Aberteifi gyda byddin enfawr, rhwng 1 a 3 Mehefin.

  •  

   1279

   Y Brenin Edward yn gwneud Aberteifi yn Dref Sirol Sir Aberteifi.

  •  

   1282

   600 o filwyr troed yn garsiynu Castell Aberteifi.

  •  

   1245

   Dilynwyr Dafydd ap Llywelyn yn ymosod ar Gastell Aberteifi, ond yn methu â'i gipio.

  •  

   1254

   Y Brenin Edward yn cael Castell Aberteifi ar 14 Chwefror.

  •  

   1240

   Castell Aberteifi yn cael ei gipio a'i atgyfnerthu gan Walter Marshall.

  •  

   1244

   Robert Waleran yn dechrau ailadeiladu Castell Aberteifi a waliau'r dref.

  •  

   1223

   Castell Aberteifi yn cael ei gipio gan William Marshall II.

  •  

   1231

   Castell Aberteifi yn cael ei gipio gan Maelgwn ap Maelgwn ap Rhys.

  •  

   1197

   Yr Arglwydd Rhys yn marw ar 28 Ebrill.

  •  

   1215

   Dilynwyr Llywelyn ap Iorwerth yn cipio Castell Aberteifi.

  •  

   1171

   Rhys ap Gruffydd (yr Arglwydd Rhys) yn symud ei brif lys yma ac yn dechrau ailadeiladu'r Castell o garreg am y tro cyntaf. Credir mai hwn yw'r castell carreg cyntaf erioed i gael ei adeiladu gan Gymro.

  •  

   1176

   I ddathlu bod ei gastell newydd wedi'i gwblhau, yr Arglwydd Rhys yn cynnal yr hyn a dderbynnir bellach fel yr Eisteddfod gyntaf.

  •  

   1136

   Lluoedd Cymru yn ymosod ar y Castell yn ystod Brwydr Crug Mawr ar 10fed Hydref, ond yn methu â'i gipio.

  •  

   1165

   Ddechrau Tachwedd, Rhys ap Gruffydd yn cipio'r Castell gan ddefnyddio ysgolion dringo ac yn ei ddymchwel.

  •  

   1093

   Mae'r cyfeiriadau at gastell a sefydlwyd gan Iarll Roger de Montgomery wrth aber afon Teifi yn debygol o gyfeirio at y safle yn yr Hen Gastell, filltir i lawr yr afon.

  •  

   1110

   Mae'n debyg mai Gilbert fitz Richard de Clare oedd yn byw gyntaf yn y castell presennol.

  •  

   988 (Early Medieval)

   Y Llychlynwyr yn ysbeilio pentref cyfagos Llandudoch.

  •  

   1091 (Norman)

   Brwydr Llandudoch.

  •  

   Neolithic (c4500 BC – c2200 BC)

   Ysgrafelloedd fflint o'r cyfnod hwn wedi'u darganfod yng Nghastell.

   Diolch i Glen Johnson am yr help gyda’r lluniau sydd ar y dudalen hon ac am gyfrannu nifer o ‘The Glen Johnson Collection’.