Home » Stori Aberteifi

Stori Aberteifi

3006_pottery-webDyma ydy’r cyntaf o arddangosfeydd dros dro i’w cynnal yn yr Ystafell Groeso blaenorol. Mae Stori Aberteifi yn rhannu hanes lliwgar ac weithiau rhyfedd y dref.

Yn ogystal â nifer o baneli gwybodaeth a delweddau, mae arteffactau yn cael eu harddangos – nifer nas gwelwyd o’r blaen – yn cynnwys crochenwaith canoloesol a darganfyddiadau eraill o’r Castell, taclau adeiladu cychod, ac eitemau o hanes masnachol a chymdeithasol Aberteifi.

Pob haf, gall ymwelwyr archwilio Stori Aberteifi, wedi ei hadrodd mewn modd sydd braidd yn wahanol. Yn ystod gweddill y flwyddyn, bydd yr ystafell yn gartref i nifer o arddangosfeydd dros dro, ar amrywiaeth o bynciau lleol a chyffredinol.