Digwyddiadau

Cyfle i fwynhau ystod o weithgareddau o theatr awyr agored a sioeau comedi i ffeiriau bwyd ac adloniant i blant, y cyfan yn awyrgylch arbennig Castell Aberteifi.

Cardigan Castle Square Logo

Sain y delyn

Cyfle i ymwelwyr i’r Castell fwynhau sain y delyn yn atseinio dros y safle yr haf hwn! Bydd y delynores Sarah-Jane Absalom yn canu’r delyn yn Nhŷ Castle Green brynhawn Gwener 22ain Gorffennaf a bob prynhawn Sul trwy gydol gwyliau’r Haf. Noddwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Read more

OMA At Cardigan Castle.

Only Men Aloud

YN PERFFORMIO YNG NGHASTELL ABERTEIFIDrysau o 18.45Cerddoriaeth o 19.30  Mae’r ffenomen gorawl Gymreig wedi mynd o nerth i nerth ers iddynt ennill Last Choir Standing y BBC yn 2008. Gyda channoedd o filoedd o werthiannau albwm, naw taith o’r DU, Gwobr Brit Clasurol am Albwm y Flwyddyn, ymddangosiadau teledu di-rif a niferoedd o berfformiadau byw penigamp …

Read more

The Three Tenors at Cardigan Castle.

Tri Tenor Cymru

Mae Theatr Mwldan a Castell Aberteifi yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y Tri Tenor Cymru gyda chefnogaeth Ar Ôl Tri yn cael ei chwarae ar Dydd Sadwrn 9 fed Gorffennaf Drysau'n agor am 6.30yh Aled Hall, Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies. Tri gwladgarwr a nhw bellach ydi Tri Tenor Cymru, sy’n swyno cynulleidfaoedd …

Read more

Crowd at Cardigan Castle.

Digwyddiadau 2016

Ebrill 4- 8 Ysgol Delynau Clare Jones yn y castell – bydd angen cadw lle ymlaen llaw Ebrill 8 - cyngerdd delynau amser cinio yn y Pafiliwn - tocynnau ar werth yn y castell Ebrill 17 – 12 -6yh arddangosfa briodasol. Dewch i weld pa fath o briodas gall y castell ei chynnig! Mynediad am …

Read more

Abseiling down the walls of Cardigan castle.

Abseili i lawr waliau Castell Aberteifi

Beth am ymuno gydag anturiaethau led led y wlad trwy abseilio i lawr waliau Castell Aberteifi! Mae’r castell, mewn partneriaeth a chwmni lleol gweithgaredd awyr agored Cardigan Bay Active, yn cynnal penwythnos abseilio, Awst 6-7, fel rhan o Flwyddyn Antur Croeso Cymru 2016. Am £10 gallwch fwynhau diwrnod yn y Castell ac abseilio‘r waliau dan …

Read more