Home » Cynhadledd

Cynhadledd

Rydym yn cynnig cyngor a help llaw am unrhyw fath o ddigwyddiad, cyfarfod neu gynhadledd. Cysylltwch â ni efo'ch manylion ac fe allwn ni trafod eich gofynion.

O ofodau ysbrydoledig yn yr hen dy Sioraidd I ystafelloedd cyfarfod yn gyfagos i ganol y dref, gallem gynnal hyd at 200 o bobl. Rydym hefyd yn cynnig amryw a bwyd a diod i'ch digwyddiad.

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r daflen isod.

  • DD slash MM slash YYYY