Home » Cynhadledd

Cynhadledd

Rydym yn cynnig cyngor neu help llaw ar gyfer unrhyw fath o ddigwyddiad, cyfarfod neu gynhadledd. Cysylltwch â ni gan nodi eich anghenion ac fe allwn drafod eich gofynion a'r opsiynnau sydd ar gael.

O ofod ysbrydoledig  yr hen dŷ Sioraidd, i'r ystafelloedd cyfarfod cyfagos ar drothwy'r dref, gallwn gynnal gweithgareddau  sy'n darparu ar gyfer hyd at 200 o bobl. Rydym hefyd yn gallu cynnig amrywiaeth eang o fwyd a diodydd ar gyfer eich digwyddiad.

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

  • DD slash MM slash YYYY