Cardigan Castle

Amserau Agor

Ar agor
10yb - 4yp
Mer - Sad

Tocynnau

Oedloion £6
Plant: £3
Tocyn Teulu: £15

Cyfeiriad

Stryd Werdd,
Aberteifi,
SA43 1JA

Arhoswch mewn llety hunan darpar a gwely a brecwast yng nghanol Aberteifi.

Beth sydd ar gael?

Lleoliadau heb ail

Y lleoliad perffaith am gynhadledd neu ddathliad arbennig

Ystafelloedd yn llawn cymeriad a chymwysterau

Siaradwch gyda'r swyddfa

Bwytwch mewn steil

Mwynhewch fwyd arbennig, yn defnyddio cynnyrch lleol.

Bwciwch Fwrdd

Meddyliwch am seremoni priodas ymhlith ein hawyrgylch lledrithiol.

Naws hudol sydd yn cysylltu chi a hanes arbennig y safle.

Gwelwch sut allwn helpu gyda'ch diwrnod chi.

Beth sydd ymlaen yng Nghastell Aberteifi

There are no upcoming events at this time.

Ydych chi am e-bost i gadw mewn cyswllt?