Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

Cardigan Castle Square Logo

Castell Aberteifi – Cyfarwyddwr

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a mentergar i arwain Atyniad i Ymwelwyr a Safle Treftadol. Mae Castell Aberteifi yn safle ac iddo arwyddocâd diwylliannol pwysig yn Hanes Cymru. Fel safle …

Read more

SWYDD: Glanhawr/aig dros dro

Rydym yn chwilio am cglanhawr/aig profiadol I ymuno a’r tim ar sail dros dro i ddechrau. Fydd y swydd yn cynnwys tasgiau clanhau cyffredinol er mwyn cynnal safonau uchel 4* a 5* yn ein Llety. I geisio am y swydd, ebostiwch cais at Sandra Davies, Cyfarwyddwr y Castell – sandra.davies@cardigancastle.com.

Read more

SWYDD: Cydlynydd Priodasau a Digwyddiadau

Cydlynydd Priodasau a Digwyddiadau Diwrnodau/Oriau gwaith Rhan-amser – 16 awr. Rhaid i chi fod y barod i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys gwaith gyda’r hwyr ac ar benwythnosau, os yw’r calendr digwyddiadau yn gofyn am hynny. Gwybodaeth am y rôl Ar hyn o bryd, mae gennym swydd wag y mae angen ei llenwi ar unwaith …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Cau’r siop am gwaith cynnal a chadw

Fe fydd siop y Castell yn cau am bedwar diwrnod wythnos nesaf er mwyn cwblhau Gwaith cynnal a chadw er mwyn paratoi ar gyfer ail leoli darpariaeth gwybodaeth i dwristiaid. Fe fyddwn yn cau am 1yp ar Ddydd Sul 24ain Fawrth ac yn ail agor ar ddydd Gwener 28ain Fawrth. Yn ystod y cyfnod yma …

Read more

Castell yn cipio gwobr Clod Uchel yn seremoni Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

Mewn dathliad o gadwraeth a threftadaeth nos Iau 8fed o Dachwedd, cipiodd Castell Aberteifi gwobr sylweddol arall. Yn rhannu’r categori o “Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu le hanesyddol ar raddfa fawr” oedd Oriel gelf Glynn Vivian yn ogystal â’r buddugwyr Amgueddfa Sain Ffagan. Enillwyd Sain Ffagan yn sgil yr adfer gwerth £30m i’w amgueddfa …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau preifat

Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. • Marchnata, gwerthu a hyrwyddo’r arlwy Achlysuron a Digwyddiadau yn rhagweithiol, a meithrin perthnasoedd …

Read more

Ymweliad Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon â Chastell Aberteifi

Braf iawn oedd cael croesawu yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant,Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru i’r castell ddydd Mawrth 31ain Orffennaf. Yn ystod ei ymweliad tywyswyd y Gweinidog ar daith o gwmpas y safle gan Gyfarwyddwr y Castell; Jac Davies a Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth; Non Davies. Yn ystod y daith cafodd y Gweinidog y cyfle …

Read more

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau

Cyflog: £16,000 y flwyddyn Dyddiad cau: 1 Awst 2018 Dyddiad y cyfweliad: TBC   Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. …

Read more

Eisteddfod ryngweithiol y Castell

Mae Castell Aberteifi yn hen iawn ond mae ei weithgareddau diweddara’ yn gyfoes tu hwnt! Datblygwyd gêm ryngweithiol newydd ar gyfer y Castell gan dîm o bobol leol. Mae’r gêm arbennig yma, i’w chwarae ar i-pad, yn ddwyieithog , unigryw a dim ond ar gael yng Nghastell Aberteifi! Dyfeisiwyd y gêm gan y cynhyrchydd teledu …

Read more

Ymweliadau Addysg

Mae amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol ac addysgol ar gael yng Nghastell Aberteifi. Am dâl o £3 y plentyn rydym yn darparu: • ystafell ymroddedig ar gyfer y plant yn cynnwys byrddau a chadeiriau gyda lle i adael bagiau, cyflawni gweithgareddau ac i fwyta pecynnau cinio. • taflenni gwaith a phensiliau lliwio • cwis y castell …

Read more