Home » Hwyl a sbri hanner tymor

Hwyl a sbri hanner tymor

Mae Castell Aberteifi ar agor drwy gydol hanner tymor gyda digon o weithgareddau teuluol ar gael.

Yn ogystal â’r llwybrau drwy’r gerddi a’r gemau mawr tu-allan, mae gennym gemau, llwybrau drysor a gweithgareddau dan do.

Fyddwn hefyd yn cynnal teithiau hanesyddol yn dechrau am 2yp sydd yn gynnwys yn y pris mynediad.