Home » Castell Glen Johnson

Castell Glen Johnson

Mae’r hanesydd lleol Glen Johnson wedi treulio mwyafrif o’i fywyd ynghlwm a Chastell Aberteifi – nawr mae ‘na bigion o’i gasgliad lluniau yn estyn dros 30 mlynedd yn cael eu harddangos yn y Castell. Mae’r lluniau yn dangos y cyfnodau trist wedi’i ddilyn gan y gwaith adfer.

Cafwyd yr arddangosfa eu noddi gan adeiladwyr Andrew Scott, a wnaeth dipyn o’r gwaith adfer. Mae’r lluniau yn cynnwys rhai o gyfnod Glen fel disgybl lleol, eu cyfnod fel gwirfoddolwr yn helpu Miss Wood a’i hapusrwydd yn cofnodi’r adfer gan Ymddiriedolaeth Cadwgan. Mae’r lluniau yn rhoi syniad da o’r gwaith cafodd eu gwneud.

Agorwyd yr arddangosfa gan gadeirydd Ymddiriedolaeth Cadwgan, Non Davies, a wnaeth ganmol gwaith Glen am ei waith called i adnewyddu’r castell

Dywedodd Glen, a wnaeth cyfaddef eu bod wedi colli cwsg oherwydd y castell dros y 30ain mlynedd ddiwethaf eu bod yn hapus iawn gyda’r arddangosfa.

Mae’r arddangosfa at agor tan Basg yn nhŷ Castle Green.

Isod: Glen Johnson  Cadeirydd Cadwgan Non Lewis gyda Joe McLaughlin a Steve Rees o adeiladwyr Andrew Scott.