Home » Ystafelloedd a chyfraddau

Ystafelloedd a chyfraddau

Hunan-ddarpar - ARCHEBWCH NAWR a thalu 2015 prisiau ar gyfer 2016. Daw'r cynnig i ben Ionawr

Mae ein llety hunan-ddarpar 5 * graddio yn berffaith ar gyfer getaway rhamantus, gwyliau teulu, neu dorri i ffwrdd gyda grŵp o ffrindiau.

Bwthyn Garddwr

 • cysgu dau, un ystafell ddwbl
 • hunan-ddarpar gyda lolfa, cegin ac ystafell cyfleustodau llawn offer
 • cwrt preifat a rennir (gyda Adain y Dwyrain)
 • cyfleusterau yn cynnwys haearn a bwrdd, sychwyr gwallt, wifi rhad ac am dim, storio bagiau, bwyty ar y safle
 • Parcio ar y safle ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell
 • 2015 Cyfraddau:

£ 380.00 yr wythnos, Ebrill - 17 Gorffennaf (wythnos y Pasg - £ 400.00 / Sulgwyn - £ 460.00)

£ 695.00 yr wythnos, 18 Gorffennaf-Awst

£ 380.00 yr wythnos, Medi-Hydref (Hanner tymor - £ 460.00)

£ 350.00 yr wythnos, Tachwedd-Rhagfyr (wythnos y Nadolig a Nos Galan - £ 550.00).

Am fwy o wybodaeth ac i lyfr, ewch Bythynnod Gwyliau Gorllewin Cymru.

Adain y Dwyrain

 • ar gael o Gorffennaf 2015
 • cysgu chwech, tair ystafell ddwbl
 • hunan-ddarpar gyda lolfa, yn llawn offer cegin teulu a chyfleustodau mawr
 • cwrt preifat a rennir (gyda Cottage Garddwr)
 • cyfleusterau yn cynnwys: haearn a bwrdd, sychwyr gwallt, rhad ac am ddim wi-fi, storio bagiau, bwyty ar y safle
 • chwe lleoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell
 • 2015 Cyfraddau:

£ 650.00 yr wythnos, Mai - 17 Gorffennaf (Sulgwyn - £ 950.00)

£ 1,500.00 yr wythnos, 18 Gorffennaf-Awst

£ 725.00 yr wythnos, Medi

£ 480.00 yr wythnos, Hydref (Hanner tymor - £ 650.00)

£ 480.00 yr wythnos, Tachwedd-Rhagfyr (wythnos y Nadolig a Nos Galan - £ 1,000.00).

Am fwy o wybodaeth ac i lyfr, ewch Bythynnod Gwyliau Gorllewin Cymru

Tŷ Castell B & B

Archebwch ar lein

Mae ein 4 B & B * graddio yn cynnig dwy ystafell, Yr Afon ac Y Cei, cysgu hyd at bedwar o bobl.

Mae ein ystafell deulu, Y Copa, cysgu dau oedolyn a dau o blant.

Bydd gwesteion yn Nhŷ Castell Gwely a Brecwast yn cael ei weini brecwast Cymreig llawn ym mwyty ar y safle y Castell, 1176.

Neu, os ydych chi awydd gorwedd i mewn, gallwn ddarparu cyfandirol, brecwast lesteirio yn syth at eich drws.

Yr Afon

 • ystafell ddwbl
 • te a choffi Cyfleusterau gwneud
 • chwe lleoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell.
 • £ 90.00 y noson

Y Cei

 • ystafell ddwbl
 • Lleoliad llawr cyntaf
 • te a choffi Cyfleusterau gwneud
 • chwe lleoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell.
 • £ 90.00 y noson

Y Copa

 • ystafell i'r teulu ar gyfer dau oedolyn a dau blentyn
 • te a choffi Cyfleusterau gwneud
 • chwe lleoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell.
 • £ 120.00 y noson

The Coach House

Agor yn y gwanwyn 2016, The Coach House yn lety mynediad i'r anabl.

 • cysgu dau
 • cynnwys brecwast llawn Cymreig yn 1176, neu frecwast cyfandirol cyflwyno i ddrws
 • chwe lleoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr dros nos ar safle Castell
 • Mwy o fanylion i ddod yn fuan.

Polisi Castell Aberteifi

Mae'r holl brisiau yn cynnwys TAW

Mae gan yr holl lety bolisi dim ysmygu. Gall mannau ysmygu dynodedig ar gael ar y safle

Mae gan yr holl lety bolisi dim anifeiliaid anwes. Mae croeso i gŵn tywys

Bydd angen blaendal o 30% wrth archebu, a taliad llawn 13 wythnos cyn yr arhosiad. Archebu llai na 13 wythnos ymlaen llaw yn gofyn am daliad o swm llawn wrth archebu.

Bydd canslo archebion mwy na 13 wythnos o flaen yr arhosiad wynebu colli blaendal. Bydd canslo llai na 13 wythnos cyn yr arhosiad yn arwain at golli swm llawn.