Home » Priodasau a dathliadau

Priodasau a dathliadau

Eich Priodas chi yng Nghastell Aberteifi

Mae enillydd y wobr "Restoration of the Year" a man geni'r Eisteddfod yn un o'r safleoedd priodi mwyaf gwreiddiol y gellir dychmygi. Gyda'I gerddi hardd, tŷ Sioraidd, pensaernïaeth heb ail du fewn i furiau castell canoloesol. Castell Aberteifi yw'r dewis cyntaf i rai sydd yn chwilio am rywbeth unigryw.

Dewiswch o blith ystafell y twr neu'r golygfeydd hyfryd sydd yn edrych dros y gerddi a'r afon Teifi. Falle diodydd ar y lawn neu yn y tŷ. Mwynhewch hyblygrwydd y pafiliwn i gynnal eich gwledd priodas a pharti gyda'r nos.

Cymrwch fantais o lety ar y safle i wirioneddol eu gwneud o'n castell i chi’ch hun. Mwynhewch frecwast gyda theulu a ffrindiau bore trannoeth i drafod y partio a llawenydd y diwrnod mawr. Yng Nghastell Aberteifi, gewch greu chwedlau eich hun ac ychwanegi at ein 900 mlynedd o hanes.

If you wish to hold your wedding ceremony at the castle you will be responsible for booking the Registrar. Ceredigion Registration Service can be contacted on 01970 633580. The registrar can only be booked two years ahead of the wedding and any ceremony at Cardigan Castle depends on them being present. The content of any ceremony must be agreed in advance with the registrar.

In order to secure a booking for your wedding, we require a £1000 non-refundable deposit which should be submitted along with an official wedding venue hire agreement. We will then forward written confirmation to you with a receipt for your deposit.

For more information or to arrange an informal meeting with our wedding co-ordinator, please email [email protected].

Cysylltwch â ni

  • DD slash MM slash YYYY