Home » Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Zoom ac mewn person yn Ystafell y Twr ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2023. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein.

Isod mae’r dogfennau sy’n berthnasol i’r Cyfarfod.

Agenda

Final Audited Accounts

AGM Minutes