Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub, o fynyddoedd bytholwyrdd Eryri, yw’r band pres cyntaf i ddwyn i siartio ar y BBC. Ni welwyd y fath beth o’r blaen yn hanes cerddoriaeth fodern Gymreig – dyma grŵp sydd yn cyfuno’r hen a newydd mewn ffordd gwbl wahanol.

£25

Ysgol Marchogion Castell Aberteifi

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Dewch draw i’r Castell gyda’ch darpar Farchog ar gyfer Ysgol Marchogion y Castell! Awr o hanes hwyliog gyda hyfforddwr y Marchogion, Syr Jon! Bydd y plant yn dysgu sut mae talu gwrogaeth, defnyddio cleddyf, saethu saethau gyda bwa, a ‘marchogaeth’. Unwaith bydda nhw wedi llwyddo i gwblhau’r tasgau fe’u gwobrwyir gyda Thystysgrif swyddogol a theitl …

Illyria: The Hound of the Baskervilles

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Pwy laddodd Syr Charles Baskerville? A all unrhyw un rhwystro’r un peth rhag digwydd i Syr Henry Baskerville ifanc? A oes ci arswydus wir yn crwydro Dartmoor? Pam mae rhywun yn dwyn esgidiau Syr Henry o hyd? A sut mae ci annaearol yn llwyddo i adael olion pawennau enfawr a thystiolaeth ddigroeso arall o'i fodolaeth? …

£18
Recurring

No Fit State Circus: Bamboo

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Cynhyrchiad syrcas awyr-agored newydd trawiadol, sgilgar, ysblennydd sy’n defnyddio dim ond bambŵ a chyrff pobl - gan ddangos breuder a harddwch ein bywydau rhyng-gysylltiedig a rhyngddibynnol ar y blaned hon. Mae'r artistiaid yn cyrraedd llwyfan gwag, gan ddod â bwndeli o fambŵ gyda nhw.  Maen nhw'n adeiladu cerfluniau mawr sy'n newid, yn addasu ac yn …

£9
Recurring

No Fit State Circus: Bamboo

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Cynhyrchiad syrcas awyr-agored newydd trawiadol, sgilgar, ysblennydd sy’n defnyddio dim ond bambŵ a chyrff pobl - gan ddangos breuder a harddwch ein bywydau rhyng-gysylltiedig a rhyngddibynnol ar y blaned hon. Mae'r artistiaid yn cyrraedd llwyfan gwag, gan ddod â bwndeli o fambŵ gyda nhw.  Maen nhw'n adeiladu cerfluniau mawr sy'n newid, yn addasu ac yn …

£9
Recurring

No Fit State Circus: Bamboo

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Cynhyrchiad syrcas awyr-agored newydd trawiadol, sgilgar, ysblennydd sy’n defnyddio dim ond bambŵ a chyrff pobl - gan ddangos breuder a harddwch ein bywydau rhyng-gysylltiedig a rhyngddibynnol ar y blaned hon. Mae'r artistiaid yn cyrraedd llwyfan gwag, gan ddod â bwndeli o fambŵ gyda nhw.  Maen nhw'n adeiladu cerfluniau mawr sy'n newid, yn addasu ac yn …

£9

Collective Flight Syrcas : “Swyn”

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

'Wedi ei hysbrydoli gan arfordir Sir Benfro, ein hanes Celtaidd a phrofiadau bywyd. Mae Swyn yn sioe ddwyieithog sy’n adlewyrchu gweithio’r tir tra’n derbyn cynhaliaeth gan gymuned o fenywod. Mae defodaeth, perlysiau, seremoniau a chylchoedd goleuni a thywyllwch yn cael eu plethu ar draws y straeon sy’n cael ei gwyntullu a’i rhannu drwy ddulliau syrcas,dawns, …

£10

Gwyl Grefft Cymru

Castle Lawn Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

I archebu tocynnau ewch i: https://www.ticketsource.co.uk/craft-festival-wales