Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ffair Gwyddoniaeth | Science Fair!

11/03/2023 @ 11:00 am - 4:00 pm

English Below

Mae ffair wyddoniaeth gyntaf erioed Castell Aberteifi yn dechrau gyda bang, yn llythrennol! Rydym yn croesawu Tony Thompson o gwmni Thompson STEM Engagement ar gyfer sioe anhygoel Cemeg Gwallgof yn llawn adweithiau cemegol gwyllt! Mae gennym hefyd arddangosfa anhygoel ar gomedau gan Cai o Brifysgol Caerdydd, arddangosfa roboteg ryngweithiol a gweithdy codio Micro:Bit o Brifysgol Aberystwyth, yn ogystal â chyfle i arbrofi gyda chylchedau, creu a thanio eich rocedi eich hun ac (os bydd y tywydd yn caniatáu) a thelesgop anhygoel sy’n eich galluogi i astudio’r haul!

Bydd y sioeau Cemeg Gwallgof ymlaen am 11am, 1pm a 3pm yn Saesneg a 12pm a 2pm yn Gymraeg. Archebwch slot am ddim fan hyn:

Archebu Sioe Cemeg Cymraeg:

Sioe 12yp

Sioe 2yp

Bydd y gweithdy Micro:Bit yn rhedeg o 11:30yb ac 1yp – mae lleoedd yn gyfyngedig felly achebwch slot fan hyn:

Gweithdy 11.30yb

Mae pob gweithgaredd wedi’i gynnwys gyda phris mynediad arferol. Mae deiliaid tocyn mynediad presennol neu Aelodaeth Flynyddol yn dod i mewn am ddim!


Cardigan Castle’s first ever science fair is starting with a bang, literally! We welcome Tony Thompson of Thompson STEM Engagement for an amazing Crazy Chemistry show full of wild chemical reactions! We also have an amazing display on comets from Cai at Cardiff University, an interactive robotics exhibition and Micro:Bit coding workshop from Aberystwyth University, as well as a chance to experiment with circuits, create and fire your very own rockets and (weather permitting) and amazing telescope that allows you to study the sun!

The Crazy Chemistry shows will be on at 11am, 1pm and 3pm in English and 12pm and 2pm in Welsh. To book a slot onto one of these shows please use the link below:

Book English Chemistry Show:

11am Show

1pm Show

3pm Show

The Micro:Bit workshop will run from 11:30am and 1pm – places are limited so please book using the link below.

11:30 Workshop

All activities included with standard price of admission. Holders of existing admission ticket and/or Annual Memberships get in for free!

Details

Date:
11/03/2023
Time:
11:00 am - 4:00 pm