Home » Products » Science Fair – Micro:Bit Coding Workshop 11:30am Session

Science Fair – Micro:Bit Coding Workshop 11:30am Session

£0.00

Out of stock

Category:

Rydym yn ffodus iawn i gael Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi ein Ffair Wyddoniaeth ac yn darparu gweithdy codio Micro:Bit anhygoel i ni! Mae’r gwiethgaredd yma yn cymryd lle rhwng 11.30yb a 12.30yp.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch le i’ch plentyn. Mae pob archeb unigol yn darparu 1 gliniadur rhwng 2 blentyn (h.y. os ydych yn archebu lle ar gyfer 2 blentyn, dim ond un slot archebu sydd ei angen). Addas ar gyfer plant oedran 8 ac 12.

Sylwch fod archebu slot yn rhad ac am ddim ond mae angen talu am fynediad i’r safle o hyd oni bai bod gennych Docyn Mynediad neu Aelodaeth Flynyddol eisoes.


We are very lucky to have Aberystwyth University supporting our Science Fair and providing and amazing Micro:Bit coding workshop for us! The workship will take place between 11:30am and approximately 12:30pm.

Places are limited so please book your child a place in advance on this page . Each individual booking provides 1 laptop between 2 children (i.e. if booking for 2 children, only one booking slot is required). This will help us ensure as many children as possible can have a go. Suitable for children aged between 8 and 12.

Please note that booking a slot is free but payment for entry to the site is still required unless you have an existing Admission Ticket or Annual Membership.