Home » Products » 1pm Chemistry Show (English)

1pm Chemistry Show (English)

£0.00

Out of stock

Category:

Sioe 1yp yn Saesneg

Mae’r diddordeb yn ein Ffair Wyddoniaeth gyntaf erioed wedi bod yn enfawr. Er mwyn gwneud yn siŵr y gallwn gael cymaint o bobl â phosibl yn mwynhau’r sioe Cemeg rydym bellach wedi agor y dudalen archebu hon er mwyn i chi allu archebu’ch amser dewisol. Sicrhewch eich bod yn archebu am yr oedolion a’r plant sydd yn mynychu.

Sylwch fod hyn ond yn caniatáu archebu slot ar gyfer y sioe Cemeg Gwallgof ac nid yw’n caniatau mynediad i’r digwyddiad; os nad oes gennych Aelodaeth Flynyddol neu docyn Mynediad presennol bydd angen i chi dalu am fynediad wrth gyrraedd y safle.


1pm English Show

Interest in our first ever Science Fair has been understandably huge. To make sure we can have as many people as possible enjoying the Chemistry show we have now opened this booking page so you can book your preferred time. Please be sure to book a place for adults and children attending.

Please note that this only allows booking of a slot for the Crazy Chemistry show and does not admission to the event; if you do not have an Annual Membership or existing Admission ticket you will need to pay for entry on arrival at the site.

Sioeau yn rhedeg am / Show running at:

11am (Saesneg / in English), 12pm (yn y Gymraeg / in Welsh), 1pm (Saesneg / English), 2pm (Cymraeg / Welsh), 3pm (Saesneg / English).