Home » Wedding Plans ruined by COVID-19? Your Castle is here to help…

Wedding Plans ruined by COVID-19? Your Castle is here to help…

We know that many couples forced to postpone their weddings have been unable to book suitable new dates, causing stress, disappointment and even the loss of deposits paid.

To try and help those affected, we are offering a discount equivalent to any lost deposit elsewhere, up to a value of £1,250, from bookings at Cardigan Castle for 2021. We currently have limited dates available in August and September 2021. If you think this may apply to your situation, get in touch via [email protected]. We can arrange a socially distanced consultation and private viewing of the Castle and Grounds for you and your partner.

Ydy COFID-19 wedi difetha eich priodas? Mae eich Castell yma i helpu…

Rydym yn gwybod bod llawer o barau wedi gorfod gohirio eu priodasau a methu sicrhau dyddiadau newydd addas, gan achosi straen, siom a hyd yn oed colli blaendaliadau a dalwyd. I geisio cynnig help iddynt, rydym yn cynnig disgownt sy’n gywerth ag unrhyw flaendal a gollwyd yn rhywle arall, hyd at £1,250, oddi ar briodasau yng Nghastell Aberteifi yn 2021. Ar hyn o bryd, mae yma rai dyddiadau ar gael ym mis Awst a mis Medi 2021. Os ydych chi’n credu bod hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch ar [email protected]. Gallwn drefnu ymgynghoriad gan gadw pellter cymdeithasol ac ymweliad preifat â’r Castell a’r Tir i chi a’ch partner.

Click here for more detail on Weddings at Cardigan Castle.