Home » Cyfle Swydd / Job Vacancy: Rheolwr Cyfrifon / Accounts Manager

Cyfle Swydd / Job Vacancy: Rheolwr Cyfrifon / Accounts Manager

Rheolwr Cyfrifon / Accounts Manager

Mae gennym gyfle newydd cyffrous i ymuno â’r tîm  yng Nghastell Aberteifi! Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a phrofiadol i ymuno fel ein Rheolwr Cyfrifon newydd. Mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, ar y disgrifiad swydd sydd wedi’i gysylltu isod.

Rheolwr Cyfrifon – Disgrifiad Swydd a Chyfarwyddiadau Ymgeisio

——————————————————————————————————

We have an exciting new opportunity to join the team working at Cardigan Castle! We are looking for an enthusiastic and experienced person to join as our new Accounts Manager. More information, including how to apply, on the job description linked below.

Accounts Manager – Job Description and Application Instructions

——————————————————————————————————