Home » JOB | Accounts Manager – Rheolwr Cyfrifon

JOB | Accounts Manager – Rheolwr Cyfrifon

Salary | Cyflog: TBD – I’w drafod

Closing Date | Dyddiad Cau: 26/04/2019

 

 

Overview

 

Cardigan Castle are currently recruiting for an accounting executive to oversee the accounting functionality of the business. The successful candidate will be required to work with autonomy to efficiently manage the daily accounting functions of the business as well as monthly and annual reporting.

 

Job Purpose

 

          To effectively and efficiently prepare draft monthly management accounts using Sage 50.

          To reconcile and report on bank accounts.

          Manage invoices to ensure that suppliers are paid in a timely manner and to action payments.

          Reconcile Balance Sheet Accounts

          Bill and track payments of Accounts receivable.

          Prepare timely VAT returns.

          Work with external auditors in compliance with policies.

          A flexible working approach to ensure that critical functions are completed on time.

 

Person Specification

 

Whilst some training will be provided, you will be an experienced finance officer or accountant with experience of preparing accounts within a small organisation. You will be comfortable with working autonomously and liaising with numerous stakeholders including directors and management staff. The ability to speak Welsh is desirable.

 

For further information, please contact Jac Davies on [email protected]

 ____________________________________________________________________

Trosolwg

 

Mae Castell Aberteifi yn recriwtio Rheolydd Cyllid I weithredu dros swyddogaeth ariannol a chyfrifeg y busnes. Fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio yn annibynnol er mwyn gweithredu’r adran ariannol o ddydd i ddydd yn ogystal â pharatoi cyfrifon misol a blynyddol.

 

Pwrpas y Swydd

 

          I baratoi cyfrifon misol yn effeithiol drwy ddefnyddio Sage 50.

          Ailgymodi ac adrodd cyfrifon banc.

          Rheoli anfonebau fel ei bod nhw’n cael eu thalu yn amserol.

          Ailgymodi cyfrifon a thaflennu balans.

          Codi anfonebau a dilyn taliadau.

          Paratoi enillion TAW.

          Gweithio gyda archwilwyr allanol.

          Rhagolwg hyblyg at Gwaith I sicurhau fod gweithred allweddol yn cael ei gyflawni yn amserol.

 

Manyleb y Person

 

Tra fydd peth hyfforddiant ar gael, fyddwch yn swyddog cyllid neu chyfrifwr profiadol mewn busnes bychan. Byddwch yn gyfforddus yn gweithio yn annibynol ac ar adegau gyda rhanddeiliadwyr eraill gan gynnwys staff rheoli a chyfarwyddwyr. Mae’r gallu I weithredu yn y Gymraeg yn fanteisiol.

Am Rhagor o wybodaeth, cysylltwch a Jac Davies; [email protected].

I ymgeisio am y swydd yma, gofynnir i chi ddanfon CV a llythyr yn esbonio pam ddylech gael eich ystyried am y swydd i Gyfarwyddwr y Castell; Jac Davies – [email protected]

To apply for this role, please email an up to date CV along with a covering letter supporting your application to the Castle Director; [email protected]