Home » Bwyta

Bwyta

Cegin 1176 yw ei'n gaffi a bwyty gwych sydd yn cyfuno cynnyrch lleol ac adeilad trawiadol efo golygfeydd hyfryd dros y gerddi a'r Afon Teifi.

Wedi enwi ar ôl y flwyddyn a chynhaliodd yr Arglwydd Rhys Eisteddfod gyntaf Cymru, yma yng Nghastell Aberteifi, fydd Cegin 1176 ar agor o 26 Ebrill ymlaen gyda gwasanaeth sy'n cadw at gyfangiadau COVID-19.

O'r cychwyn ar ôl ail agor bydd y fwydlen cinio isod ar gael, yn ogystal â'r diodydd poeth a chacennau fel arfer, i fwyta tu all yn ei'n babell mawr newydd. Bydd y Bwyty hefyd ar agor ar Nos Wener a Sadwrn (bwydlen i gyhoeddi cyn bo hir!) a hefyd bydd ei'n Ginio Rhost enwog ar gael pob Dydd Sul. Fydd y Deli Newydd dal ar agor hefyd yn cynnig diodydd, cinio ysgafn a hufen ie lleol i gymryd i ffwrdd trwy'r flwyddyn!

Bwydlen Cinio Gwanwyn 2021 

Bwrdd Deli Newydd

Peidiwch ag anghofio bod dod yn aelod blynyddol yn rhoi'r cyfle i chi cymryd mantais o sawl cynnig arbennig pob wythnos - yn cynnwys cynigion fel coffi am ddim neu ginio hanner pris! Cliciwch fan hyn i ymuno!

Archebwch yn gynnar i osgoi siom! Ffoniwch 01239 562002 e-bostiwch [email protected].