Hanes Y Stryd Fawr – History of the High Street

Tower Room Cardigan Castle, Cardigan, United Kingdom

Ar 14eg Hydref 2023 mae gwirfoddolwyr Ystafell Ymchwil Castell Aberteifi yn agor yr arddangosfa gyntaf iddyn nhw gynhyrchu - Hanes Stryd Fawr Aberteifi. Bydd yn arddangosfa yn cynnwys dros 80 o ffotograffau adeiladau a busnesau'r Stryd Fawr dros y ganrif ddiwethaf. Bydd yr arddangosfa ar gael yn Ystafell y Twr nes Mis Ionawr 2024. I …

Verified by MonsterInsights