Home » Saith Rheswm da i ymweld â Chastell Aberteifi’r Gaeaf hwn

Saith Rheswm da i ymweld â Chastell Aberteifi’r Gaeaf hwn

  1. Awyr iach ymhlith gogoniant y gerddi

Mae safle Castell Aberteifi yn ddwy erw o faint. Pa ffordd well i gerdded y cinio Nadolig i ffwrdd nag i dreulio peth amser o gwmpas y gerddi arbennig yma. Cewch weld ardd y gegin, cerdded y muriau a llawer mwy.

  1. Hanes tymhorol

Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yma yng Nghastell Aberteifi ar ddydd Nadolig 1176. Maen anodd peidio â theimlo ysbryd y digwyddiad drwy’ naws arbennig yn ystod yr adeg yma o’r flwyddyn.

  1. Arddangosfa Cadair Ddu Hedd Wyn

Fe fydd yr Arddangosfa o replica Cadair Ddu Hedd Wyn yn dod i ben yn y flwyddyn newydd. Manteisiwch ar y cyfle i’w weld.

  1. Oriel Wynne Melville Jones

Arddangosfa dros dro o waith yr arlunydd lleol Wynne Mel Jones. Dewch I weld eu gwaith ar olygfeydd canolbarth a gorllewin Cymru.

  1. Bargen yn addas i bob Cardi

Mae ‘na fargen i’w chael ymhob man yn ystod adeg yma o’r flwyddyn a dydy Castell Aberteifi ddim yn wahanol. Dewch i bigo lan bargen fach.

 

  1. Bwyd tymhorol blasus

Mae ein bwyty 1176 yn cynhyrchu bwyd o’r safon uchaf drwy ddefnyddio cynnyrch o ardd y gegin yn ogystal â chynnyrch lleol arall.

  1. Gwerth yr arian

Mae ein Tocyn mynediad nawr yn ddilys am flwyddyn gyfan. Drwy gydol 2019 fy fyddwn yn parhau i ddod ac arddangosfeydd dros dro, oriel gelf dymhorol a Digwyddiadau difyr. Prynwch eich Tocyn nawr i fwynhau’r castell drwy’r flwyddyn.