Home » Products » Wales v England 6N 2023: Table of 8

Wales v England 6N 2023: Table of 8

£160.00

8 in stock

Category:

English Below

Mae un tocyn yn prynu bwrdd o 8 ar gyfer Ardal Cefnogwyr y Chwe Gwlad Cymru v Lloegr ym Mhafiliwn Castell Aberteifi ar ddydd Sadwrn 25 Chwefror 2023. Tocyn yn cynnwys mynediad i’r digwyddiad, bwrdd neilltuedig ar gyfer 8 o bobl ynghyd â Chinio Rhost fesul person, wedi’i weini i’r bwrdd hanner amser.

Mae modd ychwanegu hyd at 2 berson ychwanegol at y bwrdd. Gellir gwneud hyn drwy e-bostio info@cardigancastle.com neu ffonio 01239 615131 ar ôl i chi gwblhau archebu eich bwrdd o 8.

Pris tablau o 8 yw £160 (£20pp).


One ticket purchases a table of 8 for the Wales v England Six Nations Fanzone in the PAvilion of Cardigan Castle on Saturday 25th of February 2023. Ticket includes admission to the event, a reserved table for 8 persons plus a Roast Dinner served per person, served to the table at half time.

It is possible to add up to 2 additional people to the table. This can be done by e-mailing info@cardigancastle.com or calling 01239 615131 after you have completed the booking of your table of 8.

Tables of 8 are priced at £160 (£20pp).