Home » Products » Six Nations Fan Zone Ticket – Wales v Scotland

Six Nations Fan Zone Ticket – Wales v Scotland

£3.00

Enjoy the funa nd atmosphere of the Cardigan Castle Fanzone for this year’s Six Nations.

102 in stock

Category:

Mae gêm oddi cartref cyntaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2023 yn cymryd lle yn Murrayfield yn erbyn Yr Alban!

Dewch i fwynhau’r gêm ar ein dwy sgrin fawr ym Mharth Cefnogwyr Castell Aberteifi, gyda bwyd a diod ar gael o’r bar. Bydd y gosodiad yn debyg iawn i barthau cefnogwyr cwpan Pêl-droed y Byd a gynhaliwyd yn y Pafiliwn ym mis Tachwedd 2022.

Mynediad £3 y pen, dim bwyd na diod wedi’i gynnwys yn y pris mynediad. Bydd y gêm yn cael ei dangos ar S4C gyda sylwebaeth yn Gymraeg.

———————————————————————————-

Wales’ first away game of the 2023 Six Nations takes places in Murrayfield against Scotland!

Come and enjoy the game on our two big screens at the Cardigan Castle Fan Zone, with food and drink available from the bar. The set-up will be very similar to the Football World cup fan zones held in the Pavilion in November 2022.

Admission £3 per person, no food or drink included in admission price. Game will be shown on S4C with commentary in Welsh.