Mewn Cymeriad: Annie Cwrt Mawr

Ystaffell y Twr Cardigan Castle, Cardigan, Ceredigion, United Kingdom

Mae Mewn Cymeriad yn dod i'r Castell eto efo drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths. Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol/ Mae'r sioe yn dechrau am 7yh. Tocynnau ar gael trwy'r linc isod. Tocynnau  

£12