Home » Jobs » Cyfle Swydd Newydd: Rheolwr Cegin 1176 | New Vacancy: 1176 Restaurant Manager

Cyfle Swydd Newydd: Rheolwr Cegin 1176 | New Vacancy: 1176 Restaurant Manager

Cyfle cyffrous newydd yn y Bwyty | Exciting New Opportunity in the Restaurant

Mae ei'n bwyty, Cegin 1176, yn edrych am Rheolwr newydd! Cliciwch y 'link' isod am fwy of fanylion.

The Cegin 1176 team, our on site restaurant, are looking for a new Manager! Click the link below for more information.

Manylion y Swydd

Job Details

Nodyn: Bydd y person llwyddianus yn cael ei cyflogi gyda Holden's Catering Ltd ac nid Castell Aberteifi,

Note: The successful applicant would be employed by Holden's Catering Ltd as opposed to Cardigan Castle.