Home » Cyfle Swydd / Job Vacancy: Cyfarwyddwr / Director

Cyfle Swydd / Job Vacancy: Cyfarwyddwr / Director

Ai chi yw Cyfarwyddwr nesaf Castell Aberteifi?

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol gyda’r profiad i ymgymryd a rôl  Cyfarwyddwr nesaf Castell Aberteifi. Yn y rôl unigryw hon byddwch yn gyfrifol am gynllunio a goruchwylio portffolio gweithgareddau’r Castell gan gynnwys yr atyniad ymwelwyr, rhaglen ddigwyddiadau, llety a mwy!

Fel Cyfarwyddwr, chi fydd y grym y tu ôl i’r Castell. Bydd eich sgiliau arweinyddiaeth yn ein gyrru ymlaen, gan feithrin arloesedd, a sicrhau tyfiant cynaliadwy’r busnes i’r dyfodol. Byddwch yn cydweithio â thîm dawnus o staff a gwirfoddolwyr i gyflwyno arddangosfeydd, digwyddiadau cyffrous, a phrofiadau anhygoel i ymwelwyr a gwesteion gan ddod a’r safle o bwys hanesyddol a diwylliannol hwn yn fyw.

Os hoffech ddysgu mwy am y rôl hon cliwciwch y linc yma am y disgrifiad swydd llawn. 

I wneud cais, anfonwch e-bost at [email protected] gyda llythyr a copi o’ch CV.

Dyddiad cau ceisiadau ar gyfer y rôl bwysig hon yw 4yp ddydd Gwener 22 Medi 2023.

————————————————————-

Are you the next Director of Cardigan Castle?

We are looking for an enthusiastic and energetic individual with the right experience to take on the challenge of becoming the next Director of Cardigan Castle. In this unique role you will be responsible for designing, planning and overseeing the entire portfolio of the Castle’s commercial operations including the visitor attraction, events programme, accommodation and more!

As Director, you’ll be the driving force behind the Castle. Your leadership will propel us forward, fostering innovation, and ensuring sustainable growth of the business into the future. You’ll collaborate with a talented team of staff and volunteers to deliver captivating exhibitions, events, and amazing visitor and guest experiences that breath new life into this historic site.

Click here for the full job description. 

If you would like to apply, please e-mail [email protected] a copy of your latest CV and covering letter.

Applications for this role will close at 4pm on Friday 22nd September 2023