Home » Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2022

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2022

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Zoom ac mewn person yn Ystafell y Twr ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2022. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein.

The Cadwgan Building Preservation Trust Annual General Meeting will take place via Zoom and in person in the Tower Room on Tuesday 29th of November 2022. All current members of the Trust have been invited to register their interest in attending in order to receive a link for the online session.

Isod mae’r dogfennau sy’n berthnasol i’r Cyfarfod.

Linked below are the documents relevant to the AGM.

Unconfirmed Minutes of the Last AGM

Agenda

Adroddiad Ymddiriedolwyr YCAC a Chyfrifon Archwiliedig 31.03.2021

CBPT Trustees Report and Audited Accounts 31.03.2021