Home » Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2021

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2021

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Chwyddo ddydd Mawrth 30 Tachwedd 2021. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein.

The Cadwgan Building Preservation Trust Annual General Meeting will take place via Zoom on Tuesday 20th of November 2021. All current members of the Trust have been invited to register their interest in attending in order to receive a link for the online session.

Yn gysylltiedig isod mae’r dogfennau sy’n berthnasol i’r Cyfarfod.

Linked below are the documents relevant to the AGM.

Cofnodion heb eu cadarnhau o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Diwethaf¬†

Unconfirmed Minutes of the Last AGM

Agenda

Adroddiad Ymddiriedolwyr YCAC a Chyfrifon Archwiliedig 31.03.2021

CBPT Trustees Report and Audited Accounts 31.03.2021