Home » Llety » Ystafelloedd a Phrisiau

Ystafelloedd a Phrisiau

Hunanarlwyo

Mae ein llety hunanarlwyo’n berffaith ar gyfer dihangfa ramantus, gwyliau teulu, neu seibiant byr gyda chriw o ffrindiau.

Tŷ’r Ardd

 • ar gael o fis Ebrill 2015
 • lle i ddau gysgu, un ystafell ddwbl
 • hunanarlwyo gyda lolfa, cegin gydag offer llawn ac ystafell ategol
 • rhannu cwrt preifat (gyda ‘Yr Aden / East Wing’)
 • y cyfleusterau’n cynnwys haearn smwddio a bwrdd, sychwyr gwallt, darpariaeth ddi-wifr am ddim, lle i gadw bagiau, bwyty ar y safle
 • parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell
 • prisiau 2015:

Archebwch nawr

Yr Aden

 • ar gael o ddiwedd mis Gorffennaf 2015
 • lle i wyth gysgu, tair ystafell ddwbl
 • hunanarlwyo gyda lolfa, cegin deulu fawr gydag offer llawn ac ystafell ategol
 • rhannu cwrt preifat (gyda Thŷ’r Ardd / Gardener’s Cottage)
 • y cyfleusterau’n cynnwys: haearn smwddio a bwrdd, sychwyr gwallt, darpariaeth ddi-wifr am ddim, lle i gadw bagiau, bwyty ar y safle
 • chwech o lefydd parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell.
 • prisiau 2015:

Archebwch nawr

Gwely a Brecwast Tŷ’r Castell

Mae ein darpariaeth Gwely a Brecwast yn cynnwys dwy ystafell, ‘Yr Afon’ a ‘Y Cei’, gyda lle i hyd at bedwar o bobl.

Bydd ein hystafell deulu, Y Copa, sydd â lle i ddau oedolyn a dau o blant, yn agor yn hydref 2015.

Bydd gwesteion Tŷ’r Castell yn cael brecwast Cymreig llawn ym mwyty'r Castell ar y safle, 1176. Neu, os yw'n well gennych chi gael aros yn eich gwely, gallwn ddod â hamper o frecwast cyfandirol at eich drws.

Archebwch nawr

Yr Afon

 • ystafell ddwbl
 • cyfleusterau gwneud te a choffi
 • chwech o lefydd parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell.

Archebwch nawr

Y Cei

 • ystafell ddwbl
 • ar y llawr cyntaf
 • cyfleusterau gwneud te a choffi
 • chwech o lefydd parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell.

Archebwch nawr

Y Copa

 • agor yn hydref 2015
 • ystafell deulu i ddau oedolyn a dau o blant
 • cyfleusterau gwneud te a choffi
 • chwech o lefydd parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell.

Archebwch nawr

Y Coetsiws

Mae'r Coetsiws yn agor yn hydref 2015 ac mae’n llety gyda mynediad i bobl ag anabledd.

 • lle i ddau gysgu
 • yn cynnwys brecwast Cymreig llawn yn 1176 neu frecwast cyfandirol wrth eich drws
 • chwech o lefydd parcio ar gael ar gyfer gwesteion dros nos, ar safle’r Castell
 • Rhagor o fanylion ar gael yn fuan.

Archebwch nawr
 

Polisi Castell Aberteifi

Mae pob pris yn cynnwys TAW

Gweithredir polisi dim ysmygu yn y llety i gyd. Mae safleoedd penodol ar gyfer ysmygu ar gael ar y safle

Gweithredir polisi dim anifeiliaid anwes yn y llety i gyd. Croesewir cŵn tywys

Mae angen blaendal o 30% wrth archebu a thaliad llawn 13 wythnos cyn dod i aros. Rhaid talu'r swm yn llawn wrth archebu lai na 13 wythnos ymlaen llaw.

Drwy ganslo archebion fwy na 13 wythnos cyn dod i aros, byddwch yn colli eich blaendal. Bydd canslo lai na 13 wythnos cyn dod i aros yn arwain at golli’r swm yn llawn.