Home » Shop » Dewiffest

Dewiffest

£25.00

101 in stock

Category:

Rhywbeth gwahanol i ddathlu dydd ein Nawddsant eleni, bydd yr Eine Kleine Oompah band gafodd dderbyniad gwresog yn yr Oktoberfest yn creu noson Gymreig gyda chaneuon poblogaidd, a chlasuron roc a pop i godi hwyl ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Dewch draw i’r Castell yn eich gwisg ffansi Gymreig am noson i’w chofio.

Mae pris tocyn yn cynnwys ci poeth selsig porc a chennin, neu gennin a chaws Caerffili.

Bydd Cwrw a Seidr Cymreig a Jin Blodau ar gael ynghyd a bar llawn.

Y noson yn cychwyn am 7.00. Pris £25