Home » You searched for 1176 » Page 2

Search for 1176 - 20 results found

Bwyta

Cardigan Castle Square Logo

Cegin 1176 Kitchen yw ein Bwyty , sy’n cyfuno cynnyrch lleol gyda golygfeydd hydryd a dyluniad cyfoes sympathetig. Wedi’i henwi ar ôl y flwyddyn y cynhaliodd yr Arglwydd Rhys Eisteddfod …

Read more

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

Cardigan Castle Square Logo

                                CWMNI COFRESTREDIG RHIF: 03955918 (Lloegr a Chymru)                                                                     RHIF ELUSEN COFRESTREDIG: 1080667             Adroddiad yr Ymddiriedolwyr aDatganiadau Ariannol ar gyfer …

Read more

Llety

Cardigan Castle Square Logo

Lle mae treftadaeth yn cwrdd â moethusrwydd... Arhoswch mewn llety gwely a brecwast modern gyda golygfeydd o'r Castell. Neu dewch a ffrindiau a theulu i aros yn ein llety hunan …

Read more

Hanes

The History Of Cardigan Castle.

Petai’r waliau hyn yn gallu siarad, byddai ganddyn nhw straeon difyr i’w hadrodd. Straeon am frwydrau gwaedlyd. Cymeriadau lliwgar. A dathliad diwylliannol hanesyddol.  2015Castell Aberteifi yn ailagor fel atyniad treftadaeth, …

Read more