Home » Mae ein hymwelwyr yn dweud

Mae ein hymwelwyr yn dweud

Sylwadau o’r llyfr ymwelwyr

"Diddorol iawn - yr holl ddisgryfiadau yn arbennig." Gwyn a Helen, Caerdydd

"Ardderchog - y waith adfer yn arbennig" Eirlys a Gwyn, Llanbedr y Fro

"Anghredadwy!" Cerys a Caerwyn, Tanygroes

"Diddorol iawn i weld holl waith" Jen a Barrie Davies

"Wedi mwynhau mas draw" D and L Davies, Llanpumsaint

Cardigan Castle over the river.