Home » Llogi Lleoliad

Llogi Lleoliad

Gallwn gynnal digwyddiadau yma hefyd, yn cynnwys digwyddiadau corfforaethol. Bydd yn brofiad unigryw i’ch gwesteion.

Mae’r gefnlen ysblennydd yng Nghastell Aberteifi yn eich atgoffa o’i 900 mlynedd o hanes – manteisiwch ar ein hystafelloedd cyfarfod a chynadledda i danio’ch dychymyg.

Mae wi-fi am ddim ar gael ym mhob un o'n hystafelloedd corfforaethol cyfforddus o'r radd flaenaf.

P'un a ydych yn trefnu cyfarfod busnes neu ddigwyddiad i gleientiaid, mae gennym ystod eang o ystafelloedd pwrpasol sy'n addas ar gyfer pob achlysur.
Llogwch un o’r llefydd hyn yng Nghastell Aberteifi, i gynnal eich cynhadledd neu eich digwyddiad.

Ydych chi'n trefnu priodas? Ewch i'n tudalen ar briodasau.

Interior of Cardigan Castle, with dining chairs set out.