Home » Swydd » Cyfle Sywdd Newydd | New Vacancy: Cogydd Sous | Sous Chef

Cyfle Sywdd Newydd | New Vacancy: Cogydd Sous | Sous Chef

Mae 'Holden's Catering' yn chwilio am Cogydd Sous newydd i weithio yn Cegin 1176! Cliciwch y link isod am mwy o fanylion.

Holden's Catering are looking for a new Sous Chef to work in Cegin 1176 at Cardigan Castle. Click the link below for more details.

 Manylion Swydd | Job Description 

Nodyn: Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn gweithio i Holden's Catering Ltd ac nid i Castell Aberteifi nag Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan.

Note: The successful candidate will be an employee of Holden's Catering Ltd as opposed to Cardigan Castle or Cadwgan Building Preservation Trust.