Home » Hanesion Cudd

Hanesion Cudd

Inside the underneath of Castle Castle.

Mae Castell Aberteifi yn safle sy’n llawn o 900 can mlynedd o hanes.

Dros y canrifoedd, mae’r mwyafrif o’r adeiladau blaenorol wedi eu colli – ond mae rhai atseiniau’n parhau.

Mae’r ffotograffydd Louise Noakes wedi chwilio am ‘Hanesion Cudd’ Castell Aberteifi – nodweddion na welir fel arfer gan ymwelwyr i’r safle.
Mae’r arddangosfa wedi ei hariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.