Home » Hanes Castell Aberteifi

Hanes Castell Aberteifi

Wedi ei lleoli yn Nhwr canoloesol y Gogledd, mae ein harddangosfa clywedol-lleisiol yn adrodd y stori hudol am Gastell Aberteifi o’i man cychwyn hyd at heddiw, yn cynnwys adroddiad gan yr actor arobryn o Gymru, Matthew Rhys.