Home » Gwirfoddoli » Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

Hoffech chi ymuno â'r tîm? Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o rolau gwahanol, yn cynnwys:

Cynorthwy ydd mewn siop

Derbynnydd

Stiward ystafelloedd

Garddwr

Tywysydd

Trefnu digwyddiadau

Addysg

Codi Arian

Ymchwil

Crefft

Ail-greu digwyddiadau

Apply for a role