Home » Gwaith yn dechrau ar mynedfa newydd

Gwaith yn dechrau ar mynedfa newydd

Fe fydd gwaith yn dechrau wythnos hyn at fynedfa newydd i’r castell. Mae’r gwaith yn un o’r rhannau diwethaf o’r grant gwreiddiol i adfer y Castell.

Pwrpas y fynedfa newydd yw rhoi gwell brofiad o gyrraedd y Castell , i roi cysur fod ymwelwyr yn y lle iawn. Fe fydd y mynedfa newydd hefyd yn creu ardal gyhoeddus newydd drwy agor iard newydd i’r cyhoedd sydd at hyn o bryd tu ôl gat. Y gobaith yw fydd yr ardal hon yn cael eu defnyddio yn gyson, yn enwedig ym misoedd yr haf.

“Mae’r mynediad newydd yn hanfodol i ni i barhau i ddenu ymwelwyr i’r castell., fe fydd y fynedfa newydd hefyd yn gweld gwell arwyddion yn ogystal â gwell wybodaeth i’r cyhoedd am beth sydd ymlaen yn y castell. Fe fydd yr iard newydd hefyd yn lle deniadol, yn enwedig yr haf gyda gobaith am fwy o le i fwyta, yfed a falle ychydig o adloniant byw”. medd Jac Davies, Cyfarwyddwr y Castell

Mae disgwyl i’r gwaith orffen ym mis Ionawr.