Home » Cyfleusterau Cynadledda

Cyfleusterau Cynadledda

Beth am logi un o’r llefydd canlynol yng Nghastell Aberteifi, i gynnal eich digwyddiad neu eich cynhadledd? 

 

Ystafell y Tŵr

lle i 60 eistedd

ar gael o £90.00 i logi am hanner diwrnod (3 awr)

£30.00 am bob awr ychwanegol  

yn cynnwys seddi, darpariaeth ddi-wifr am ddim, sgrin clyweledol, taflunyddion digidol, a chyfleusterau cegin 

Ystafelloedd yr Aderyn Glas ac Albion

lle i 30 eistedd ym mhob ystafell

ar gael o £54.00 i logi am hanner diwrnod (3 awr)

£18.00 am bob awr ychwanegol  

yn cynnwys seddi, darpariaeth ddi-wifr am ddim, sgrin clyweledol, taflunyddion digidol, a chyfleusterau cegin 

Ystafelloedd y Stabl Uchaf / Stabl Isaf 

lle i 20 eistedd ym mhob ystafell

ar gael o £36.00 i logi am hanner diwrnod (3 awr)

£12.00 am bob awr ychwanegol 

yn cynnwys seddi, darpariaeth ddi-wifr am ddim, sgrin clyweledol, taflunyddion digidol, a chyfleusterau cegin 

Llogi Pabell Fawr 

lle i 120 eistedd wrth fyrddau crwn 

lle i hyd at 200 o westeion eistedd ar ffurf theatr

prisiau ar gael ar gais               

 

Os oes gennych chi ragor o ymholiadau, neu i drefnu ymweliad, ffoniwch 01239 615 131 neu llenwch y ffurflen isod.

For more information about hire at Cardigan Castle, please leave your details below

  • DD slash MM slash YYYY