Home » Uncategorized @cy

Categori: Uncategorized @cy

Cardigan Castle Square Logo

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Zoom ac mewn person yn Ystafell y Twr ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2023. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i …

Read more

Enillwyr Eisteddfod 1903

Fe wnaeth y silff ben tân yma wedi ei gerfio â llaw ennill adran celf a chrefftau yn Eisteddfod Llanelli ym 1903.Cafodd y silff ben tân ei gerfio yn Aberteifi …

Read more

Knights Battling at Cardigan Castle.

Castell Aberteifi yn dathlu ei dreftadaeth

Bydd Castell Aberteifi yn dathlu ei dreftadaeth ganoloesol ac yn coffáu'r Arglwydd Rhys arbennig gyda dwy wythnos o weithgareddau ym mis Ebrill. Mae’r dathliadau’n cychwyn gyda diwrnod canoloesol ar ddydd Mercher, …

Read more

Winter Opening Hours

Hanes Castell Aberteifi

Wedi ei lleoli yn Nhwr canoloesol y Gogledd, mae ein harddangosfa clywedol-lleisiol yn adrodd y stori hudol am Gastell Aberteifi o’i man cychwyn hyd at heddiw, yn cynnwys adroddiad gan …

Read more