Home » Castell yn paratoi am Ffair Nadolig

Castell yn paratoi am Ffair Nadolig

Fe fydd y ffair Nadolig blynyddol yn dychwelyd I Gastell Aberteifi penwythnos yma gyd amrywiaeth a chrefftwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos eu nwyddau.

Mewn newyddion da, fe fydd meysydd parcio’r cyngor sir yn rhad ac am ddim at ddydd Sadwrn yr 2ail o Ragfyr.

Mynediad

Oedolyn: £2.00
Plant (dan 16 oed) AM DDIM
Aelodau: AM DDIM

Fe fyddwn yn agor rhwng 10yb a 4yp, rhowch ddigon o amser i gael ymweld â’r holl stondinau.