Home » Castell yn cipio gwobr Clod Uchel yn seremoni Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

Castell yn cipio gwobr Clod Uchel yn seremoni Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

Mewn dathliad o gadwraeth a threftadaeth nos Iau 8fed o Dachwedd, cipiodd Castell Aberteifi gwobr sylweddol arall.

Yn rhannu’r categori o “Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu le hanesyddol ar raddfa fawr” oedd Oriel gelf Glynn Vivian yn ogystal â’r buddugwyr Amgueddfa Sain Ffagan. Enillwyd Sain Ffagan yn sgil yr adfer gwerth £30m i’w amgueddfa awyr agored.

Yn bresennol oedd Cyfarwyddwr y Castell Jac Davies yn ogystal ag hanesydd lleol Glen Johnson. Dywedwyd Jac Davies; “Mae heno yn ddathliad o’r bobl sydd yn gwneud gwahaniaeth i gadwraeth yn ein cymunedau Cymreig. Mae Glen yn esiampl dda o’r angylion Hanes sydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth. Mae di fod yn bleser cael ei gwmni heno.”

Darllenwch fwy am y gwobrau yma.