Home » Bwydlen Nadolig

Bwydlen Nadolig

Bwydlen Cino Nadolig

I Ddechrau

Caws gafr Cymreig ar salad betys gyda phecanau wedi'u caramaleiddio a mel tryffl
Terin ccyw iar a hwyaden gyda dardau o gif moch a siytni eirin
Salad eog mwg a chimwch yr afon gyda dresin leim a dil ag aeron caprys
Cawl pupur coch a thomatos plwm gyda briwsion pesto

Prif Gwrs

Twrci Sir Benfro wedi ei rostio gyda stwffin cig selsig, tatws wedi eu rhostio mewn sain gwydd, panas wedi eu rhostio gyda mel, selsig mews bacwn a grefi isgell bras.
Cig eidion Cymreig wedi ei rostio gyda phwdin sir Efrog ysgyfn, tatws wedi eu rhostio mewn saim gwydd, panas wedi eu rhostio gyda mel, grefi isgell bras a llysiau'r tymor.
Tarten cennin hufennog a phupur coch rhost gyda chnau castan wedi eu tostio a gorchudd o gaws cheddar Cymreig a theim
Ffiled eog wedi ei botsio mewn gwin gwyn a choriander gyda salad tomato a sampier
Tatws newydd rissole wedi eu mathru ag aioli garlleg

Pwdin

Cacen siocled tywyll a bourbon gyda hufen ia Cymreig
Taten lwmwn gyda mafon wedi eu mathru a hufen ia fanila
Cacen gaws mafon a siocled gwyn gyda chompot aeron coch
Pwdin Nadolig gyda saws brandi
Proffiteroliau guda saws cynnes siocled ag oren

Mins peis
Te, coffi a the pherlysieuol

£24.95 y pen

Bwydlen Nadolig Cinio Canol Dydd

I Ddechrau

Parfait iau cyw iar gyda thrwyth brandi wedi ei weini ar grwton gyda marmaled winwns coch a chreisionen ham Parma
Cawl cennin a thatws gyda caws pob Cymreig
Eog mwg a chimwch yr afon gydag aeron caprus a dresin lemwn a dil

Prif Gwrs

Twrci Sir Benfro wedi ei rostio gyda stwffin cig selsig, tatws wedi eu rhostio mewn saim gwydd, panas wedi eu rhostio gyda mel, selsig mewn bacwn a grefi isgell bras
Cig Eidion Cymreig wedi ei rostio gyda phwdin Sir Efrog ysgafn, tatws wedi eu rhostio mewn saim gwydd, panas wedi eu rhostio gyda mel, grefi isgell bras a llysiau'r tymor
Tarten Cennin Hufennog a phupur coch rhost gyda chnau castan wedi eu tostio a gorchudd o gaws cheddar Cymreig a theim

Pwdin

Pwdin Nadolig gyda saws brandi
Cacen siocled a chyffug gyda hufen ia Cymreig
Tarten lemwn gyda mafon wedi eu mathru a hufen ia fanila
Proffiteroliau gyda saws cynnes siocled ag oren

£19.95 y pen