Home » Archives for Simon

Awdur: Simon

Cardigan Castle Square Logo

Castell Aberteifi – Cyfarwyddwr

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Hwyl a sbri hanner tymor

Mae Castell Aberteifi ar agor drwy gydol hanner tymor gyda digon o weithgareddau teuluol ar gael. Yn ogystal â’r llwybrau drwy’r gerddi a’r gemau mawr tu-allan, mae gennym gemau, llwybrau …

Read more

Winter Opening Hours

Hanes Castell Aberteifi

Wedi ei lleoli yn Nhwr canoloesol y Gogledd, mae ein harddangosfa clywedol-lleisiol yn adrodd y stori hudol am Gastell Aberteifi o’i man cychwyn hyd at heddiw, yn cynnwys adroddiad gan …

Read more