Home » Archives for davidconstable

Awdur: davidconstable

Cardigan Castle Square Logo

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Zoom ac mewn person yn Ystafell y Twr ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2023. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i …

Read more

SWYDD: Glanhawr/aig dros dro

Rydym yn chwilio am cglanhawr/aig profiadol I ymuno a’r tim ar sail dros dro i ddechrau. Fydd y swydd yn cynnwys tasgiau clanhau cyffredinol er mwyn cynnal safonau uchel 4* …

Read more

Eisteddfod ryngweithiol y Castell

Mae Castell Aberteifi yn hen iawn ond mae ei weithgareddau diweddara’ yn gyfoes tu hwnt! Datblygwyd gêm ryngweithiol newydd ar gyfer y Castell gan dîm o bobol leol. Mae’r gêm …

Read more

Ymweliadau Addysg

Mae amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol ac addysgol ar gael yng Nghastell Aberteifi. Am dâl o £3 y plentyn rydym yn darparu: • ystafell ymroddedig ar gyfer y plant yn cynnwys …

Read more