Home » Digwyddiadau 2016

Digwyddiadau 2016

DIGWYDDIADAU YNG NGHASTELL ABERTEIFI 2016

Ebrill 4- 8 Ysgol Delynau Clare Jones yn y castell – bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Ebrill 8 - cyngerdd delynau amser cinio yn y Pafiliwn - tocynnau ar werth yn y castell
Ebrill 17 – 12 -6yh arddangosfa briodasol. Dewch i weld pa fath o briodas gall y castell ei chynnig! Mynediad am ddim i ddarpar briodferched a priodfeibion.
Ebrill 30- dathlu Sadwrn Barlys.
Mai 13 – Dr Sioned Williams yn rhoi darlith ar y llyfr “Y Gadair Farddol” yn Ystafell y Twr am 7.30yh. Tocynnau ar gael o’r castell.
Mai 21 – cyngerdd delynau amser cinio yn y Pafiliwn gyda disgyblion dosbarthiadau telyn Meinir Heulyn, tocynnau ar werth yn y castell.
Mai 27 – Yr awdur hanesyddol Elizabeth Chadwick yn rhoi cyflwyniad ar unigolion o’r Canol oesoedd sydd wedi dylanwadu ar ei gwaith, Pafiliwn am 7yh
Mai 28 – Y diddanwr “Welsh Whisperer” yn y Pafiliwn. Tocynnau ar gael o’r castell.
Mehefin 19 – Diwrnod Canoloesol – stondinau amrywiol, sioe bypedau Yr Arglwydd Rhys, crefftau ac atyniadau canoloesol – MYNEDIAD AM DDIM 11yb-4yp
Mehefin 25 – Seremoni Cyhoeddi Gwyl Fawr Aberteifi 2016 yng ngerddi’r castell
Mehefin 25 – Noson gomedi dan ofal Theatr Mwldan – Russell Kane,  tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Mehefin 26 - – Cymanfa Ganu Gwyl Fawr gyda Band Wdig yn cyfeilio
Mehefin 30 – Talwrn y Beirdd Gwyl Fawr yn y Pafiliwn
Gorffennaf 9 – Y Tri Tenor – Rhys Meirion, Aled Hall, Aled Wyn Davies a chôr Ar Ôl Tri. Tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
19 Gorffennaf – 2-3.30yp gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
26 Gorffennaf – 2-3.30yp weithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
28 Gorffennaf – Ruddigore, 7.30yp  tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Awst 2 - 2-3.30yp, gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Awst 4 - Motionhouse a NoFit State Circus, 5yp, 7.45yh, tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Awst 6/7 – Penwythnos Antur Croeso Cymru – abseilio waliau’r castell gyda Cardigan Bay Active, £10 y pen (gan gynnwys mynediad i’r castell) - bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Awst 9 –Danny Champion of the World, 6yh, tocynnau ar gael o Theatr Mwldan.
Awst 9 – 2-3.30yp, gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Awst 12 – From The Jam, Talisman a Y Ffug, 6yh, tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Awst 13 – Only Men Aloud gyda chefnogiaeth, 6.45yh, tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Awst 16 – 2-3.30yp, gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Awst 18 –Midsummer Night's Dream, 7yh, tocynnau ar gael o Theatr Mwldan
Awst 23 – 2-3.30yp, gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Awst 30– 2-3.30yp, gweithdy crefft i blant, £2, MYNEDIAD AM DDIM i blant, bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Medi 25 - Ffair Briodasau Castell Aberteifi – 11yb-4yp. MYNEDIAD AM DDIM
Medi 29 – Hydref 2 – Gwyl Lenyddol gan gynnwys:
Medi 29 - Recordio Talwrn y Beirdd Radio Cymru
Medi 30 - Stomp barddol
Hydref 1 a 2 – arddangosfeydd a darlithoedd amrywiol
Hydref 28-31 – Teithiau Calan Gaeaf gyda’r hwyr a storïau ysbrydion am 6yh, £3 y pen – tocynnau ar gael o’r castell - bydd angen cadw lle ymlaen llaw
Rhagfyr 10/11 Ffair Nadolig Castell Aberteifi – MYNEDIAD AM DDIM

Crowd at Cardigan Castle.