Home » Uncategorized

Category: Uncategorized

Cardigan Castle Square Logo

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2022

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Zoom ac mewn person yn Ystafell y Twr ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2022. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein. The Cadwgan Building Preservation Trust Annual General Meeting will take place …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2021

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Chwyddo ddydd Mawrth 30 Tachwedd 2021. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein. The Cadwgan Building Preservation Trust Annual General Meeting will take place via Zoom on Tuesday 20th of November 2021. …

Read more

YCA Cadwgan BPT: AGM

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting 2020 Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cadwgan drwy Chwyddo ddydd Mawrth 24 Tachwedd 2020. Gwahoddwyd holl aelodau presennol yr Ymddiriedolaeth i gofrestru eu diddordeb mewn mynychu er mwyn derbyn linc ar gyfer y sesiwn ar-lein. The Cadwgan Building Preservation Trust Annual General Meeting will take place …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Cyfle Swydd / Job Vacancy: Rheolwr Cyfrifon / Accounts Manager

Rheolwr Cyfrifon / Accounts Manager Mae gennym gyfle newydd cyffrous i ymuno â’r tîm  yng Nghastell Aberteifi! Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a phrofiadol i ymuno fel ein Rheolwr Cyfrifon newydd. Mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, ar y disgrifiad swydd sydd wedi’i gysylltu isod. Rheolwr Cyfrifon – Disgrifiad Swydd a …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Wedding Plans ruined by COVID-19? Your Castle is here to help…

We know that many couples forced to postpone their weddings have been unable to book suitable new dates, causing stress, disappointment and even the loss of deposits paid. To try and help those affected, we are offering a discount equivalent to any lost deposit elsewhere, up to a value of £1,250, from bookings at Cardigan …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Taflen Lliwio / Colouring Sheets

Mae ynysu yn gallu fod yn amser anodd, enwedig os oes gyda chi plant ifanc yw cadw’n hapus! I geisio helpu dyma daflenni lliwio hanesyddol Castell Aberteifi. Unwaith chi wedi lliwio nhw i mewn, lan llwythwch I Instagram neu Facebook a thagio ni @CastellAberteifi ynddo. Gallwn ddefnyddio’r lluniau yn ein stori i ein dilynwyr cael …

Read more

Saith Rheswm da i ymweld â Chastell Aberteifi’r Gaeaf hwn

Awyr iach ymhlith gogoniant y gerddi Mae safle Castell Aberteifi yn ddwy erw o faint. Pa ffordd well i gerdded y cinio Nadolig i ffwrdd nag i dreulio peth amser o gwmpas y gerddi arbennig yma. Cewch weld ardd y gegin, cerdded y muriau a llawer mwy. Hanes tymhorol Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yma yng …

Read more

Clynfyw volunteers revamp gardens

A group of volunteers from Clynfyw Care Farm at Abercych are taking on the revamp of Brioude Gardens in Cardigan. The public gardens have been taken under the wing of Cardigan Castle on a long lease from owners Ceredigion County Council. The gang – pictured with castle gardener Mark Dellar – will be cleaning the …

Read more