Home » Castle Scoops High Commendation at Heritage Awards

Castle Scoops High Commendation at Heritage Awards

Mewn cwmni da gydag Amgueddfa Genedlaethol Sain Ffagan ac Oriel Gelf Glynn Vivian, fe wnaeth Castell Aberteifi cipio gwobr Clod Uchel 2018 yn seremoni wobrwyo Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yng Nghastell Caerffili. Yn bresennol oedd Cyfarwyddwr y Castell Jac Davies a hanesydd lleol Glen Johnson.

Dywedodd Jac Davies wedi’r digwyddiad. “Mae di fod yn bleser dathlu treftadaeth Cymru heno yng Nghastell Caerffili. Mae’r gwobrau a noddwyd gan Andrew Lloyd Webber yn dathlu’r Angylion Hanes sydd yn gwneud gwahaniaethi sicrhau parhad y gelfyddyd a threftadaeth arbennig sydd gyda ni yng Nghymru. Roedd yn bleser cael cwmni Glen Johnson heno sydd yn enghraifft berffaith o angel treftadaeth. Heb ei waith a brwdfrydedd mae’n debygol na fydda’r castell wedi gweld y trawsnewid diweddar.

Ymysg yr enillwyr eraill oedd Yr Ysgwrn; cartref teuluol Hedd Wyn. Mae replica o’i gadair Ddu yn cael eu harddangos nawr yng Nghastell Aberteifi..”

 

 

Grouped with Sain Ffagan and the Glynn Vivian Art Gallery in the category of “Best Major Regeneration of a Historic Building or Place”, Cardigan Castle scooped a High Commendation for the £12m restoration of the site prior to public opening in 2015. The awards were attended by Castle Director Jac Davies as well as “Castle Man” Glen Johnson.

Speaking after the event, Jac Davies said; “The Heritage Angel awards supported by the Andrew Lloyd Webber Trust, Cadw and the Royal Commission are a fantastic opportunity to celebrate the passionate work of people in our sector. In my view, we wouldn’t have the Castle we have today without the hard work done by Glen in those early years, he is our Heritage Angel.”

Among other winners were yr Ysgwrn, Hedd Wyn’s family home. A replica of the famous Black Chair is now being exhibited at Cardigan Castle.