Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SYMUD TRWY’R HAF: DATHLU 40 MLYNEDD CWMNI FFLACH

22/07/2022 @ 6:00 pm - 11:00 pm

£15

*English Below*

SYMUD TRWY’R HAF Dathlu 40 mlynedd Cwmni Fflach

JESS – CRYS – EINIR DAFYDD – CATSGAM

Dechreuwyd Recordiau Fflach yng Ngorllewin Cymru ym 1981, gan y brodyr Richard a Wyn Jones, oedd hefyd yn aelodau o’r band Cymraeg ton newydd/pync, Ail Symudiad. Mae’r noson yn dathlu 40 mlynedd o Fflach, yn ogystal â thalu teyrnged i’r sylfaenwyr, a gyfrannodd gymaint i’r sîn gerddoriaeth Gymraeg.

Bydd y noson arbennig hon yn cynnwys cerddoriaeth fyw gan Jess, Crys, Einir Dafydd a Catsgam.

Band roc trwm o Resolfen yw Crys, a ffurfiwyd ym 1976 gan y brodyr Liam Forde a Scott Forde, ynghyd ag Alun Morgan. Ers eu record sengl gyntaf ym 1980 ar Click Records, aeth Crys ymlaen i ryddhau albymau ar labeli Sain a Fflach ac maen nhw’n dal i rocio mwy na 40 mlynedd yn ddiweddarach.

Ffurfiwyd Jess ym 1988 gan ffrwydro i’r sîn gerddoriaeth Gymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, Gwent. Rhyddhawyd tri albwm a dwy record sengl ganddynt ar label Fflach ac aethant ymlaen i ennill gwobrau niferus a theithio’n helaeth ledled Ewrop. Mae eu steil yn gymysgedd o roc trwm a phop melodig gyda llawer o alawon lleisiol.

Band o Dde Ddwyrain Cymru yw Catsgam, a ffurfiwyd ym 1997, gyda steil arbennig eu hunain o roc melodig gitâr wedi’i ffurfio o gwmpas cyfansoddi caneuon pwerus Rhys Harries a llais adnabyddedig Catrin Brooks. Recordiwyd pedwar albwm o ddeunydd gwreiddiol ar label “Fflach” gan arwain at ryddhau “Sgam” – y casgliad pen-blwydd yn 21 oed, ym mis Hydref 2018.

Yn ogystal, bydd Einir Dafydd, enillydd Wawffactor a Chân i Gymru yn perfformio fel rhan o’r noson arbennig hon yng Nghastell Aberteifi.

Tocynnau Ar Gael Fan Hyn!


SYMUD TRWY’R HAF Dathlu 40 mlynedd Cwmni Fflach | Celebrating 40 years of Fflach

JESS – CRYS – EINIR DAFYDD – CATSGAM

Fflach Records was started in West Wales in 1981, by brothers Richard and Wyn Jones, also members of Welsh language new wave/punk band Ail Symudiad. The evening is a celebration of 40 years of Fflach, as well as a tribute to the founders, who contributed so much to the Welsh music scene.

This special evening will include live music from Jess, Crys, Einir Dafydd and Catsgam.

Crys are a heavy rock band from Resolven, formed in 1976 by brothers Liam Forde and Scott Forde, plus Alun Morgan. Since their first single in 1980 on Click Records, Crys went on to release albums on the Sain and Fflach labels and are still rocking more than 40 years later.

Jess formed in 1988 and exploded on the Welsh music scene in the National Eisteddfod in Newport Gwent. On the Fflach label they released three albums and two singles and went on to win many prizes and toured extensively throughout Europe. Their style is a mixture of heavy rock and melodic pop with a lot of vocal melodies.

Formed in 1997, Catsgam are a band from South East Wales with their own distinctive style of guitar-based melodic rock built around Rhys Harries’s powerful songwriting and the instantly recognisable vocals of Catrin Brooks.  Four albums of original material were recorded on the “Fflach” label leading to the release of “Sgam” – the 21st-anniversary collection, in October 2018.

Wawffactor and Cân i Gymru (A Song for Wales) winner Einir Dafydd completes the lineup for this special evening at Cardigan Castle.

Tickets Available Here!

PRESENTED BY FFLACH, MWLDAN AND CARDIGAN CASTLE

Details

Date:
22/07/2022
Time:
6:00 pm - 11:00 pm
Cost:
£15

Venue

Castle Lawn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone
01239 615131