Loading Events

« All Events

Six Nations Fan Zone: Wales v Scotland

February 11 @ 4:00 pm - 10:30 pm

£3

English Below

Bydd Cymru’n herio’r Alban yn Murrayfield ar ddydd Sadwrn 11 Chwefror 2023. Dewch i fwynhau’r gêm ym Mharth Cefnogwyr Castell Aberteifi gyda lle i hyd at 110 o gefnogwyr wylio’r gêm ar ein dwy sgrin fawr.

Bydd y bar ar agor drwy’r nos yn ogystal â bwyd yn cael ei weini yn ystod y gêm, gyda thîm 1176 yn cynnig y byrgyrs blasus a weinir yn ystod Parthau Cefnogwyr Cwpan Pêl-droed y Byd nôl ym mis Tachwedd.

Pris mynediad yw £3 y person, dim bwyd na diod yn gynwysedig. Ni ddyrennir seddi. Digwyddiad yn agor am 4pm ac yn cau am 10.30pm. Bydd y gêm yn cael ei dangos ar S4C gyda sylwebaeth yn Gymraeg.

Mwy o newyddion da, rydym bellach wedi datblygu ein system docynnau ar-lein ein hunain felly nid oes angen i ni godi ffioedd archebu EventBrite o nawr ymlaen!

Tocynnau ar werth fan hyn!

—————————————————————————

Wales take on Scotland in Murrayfield on Saturday 11th of February 2023. Come and enjoy the game at the Cardigan Castle Fan Zone with space for up to 110 fans to watch the match on our 2 big screens.

The bar will be open throughout the night as well as food being served during the match, with the 1176 team offering the delicious burgers served during the Football World Cup Fan Zones back in November.

Admission is £3 per person, no food or drink included. Seats are not allocated. Event opens at 4pm and closes at 10.30pm. Game will be shown on S4C with Welsh commentary and coverage.

More good news, we’ve now developed our own online ticketing system so we no longer need to charge EventBrite booking fees!

Tickets on sale here!

Details

Date:
February 11
Time:
4:00 pm - 10:30 pm
Cost:
£3
Website:
https://cardigancastle.com/product/six-nations-fan-zone-ticket-wales-v-scotland/

Venue

Pafiliwn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615131